FanShot

John Wall hits three to beat first quarter buzzer

+

Casual.